Nye patienter. Hvordan får vi jeres tidligere journal?

Før du kommer hos os første gang,  bedes du ringe til din tidligere læge, og bede dem sende din journal (og eventuelle andre i famiien), til os af følgende årsager:

Journalen er et vigtigt arbejdsredskab for din læge.
Her står oplysninger om tidligere sygdomme, undersøgelser og behandlinger.
I nogle tilfælde vil en sygdom kunne vise sig over tid. Der kan gamle oplysninger være af stor betydning.

Ved udfærdigelse af mange lægeattester (f.eks. til brug for en forsikring) er det vigtigt at lægen har din fulde sygehiatorie, ellers kan der blive usikkerhed om hvilke oplysninger der skal anføres.

Optegnelser over tidligere registrerede medicin allergier er meget vigtige.

Optegnelser over tidligere vaccinationer kan være vigtige, f.eks. hvis du skal på udvekslingsophold til Australien, USA eller lignende.